Uw activiteit ook op de agenda?

Plaatselijk Belang Oldeberkoop stelt uw bijdrage aan het bijwerken van de agenda′s bijzonder op prijs:
Oldeberkoop.nl is er voor en door u!


Gebruik het formulier om een evenement of een activiteit aan de agenda te laten toevoegen of te laten wijzigen.
De agenda is voor evenementen en activiteiten (geen collectes o.i.d.) die in en/of rondom Oldeberkoop plaats vinden.

(Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van reden berichten niet te plaatsen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat is van het plaatsen van berichten.)

Voor de activiteiten in het MFA Mejander kunt u deze agenda raadplegen.

Alle velden moeten worden ingevuld.

Agenda suggestie

Vul de naam in voor de activiteit aub.
Vul de locatie in aub.
Vul het tijdstip in aub.
Vul de begin datum in aub.Gebruik het juiste formaat: 01-12-2017
Vul de einddatum in aub. Gebruik het juiste formaat: 01-12-2017
Vul uw bijdrage in aub.
Kies uw doelgroep aub.
Vul uw naam in aub.
Vul uw email adres in aub.
Vink het vakje aan aub.

4seizoenenAttractief