Beschermd dorpsgezicht

Beschermd dorpsgezicht
De oude dorpskom van Oldeberkoop, met name het gebied in de omgeving van de kerk, staat als beschermd dorpsgezicht op de lijst van Rijksmonumenten.

Naast de gebouwen in de dorpskom staan in het dorp meer karakteristieke oude gebouwen.

In 2004 is door Stichting Open Stal het boekje “Architectuur-route” uitgegeven. Dit boekje is samengesteld door kunsthistoricus Peter Karstkarel. Aan de hand van 29 beschreven en gefotografeerde bijzondere gebouwen wordt een wandeling door het mooie dorp gemaakt. Het boekje is te koop bij de twee Toeristische Informatiepunten.

U vindt in dit onderdeel van de website een korte omschrijving van de oudste (monumentale) gebouwen in de dorpskom van Oldeberkoop.