Kunstroute Open Stal

Kunstroute Open Stal

Kunstroute Open Stal Kunstroute Open Stal Onder de naam Kijkroute Open Stal wordt jaarlijks kunst geëxposeerd in het dorp. Gedurende vier weken in juli en augustus ziet u diverse kunstwerken op circa 20 binnen- en buitenlocaties (zoals woningen, tuinen, winkels,...
Beeldend Oldeberkoop

Beeldend Oldeberkoop

Beeldend Oldeberkoop Beeldend Oldeberkoop Beeldend Oldeberkoop is in 2009 opgericht met als doel creatieve mensen in het dorp en de directe omgeving bijeen te brengen. De bindende factor daarbij is kunst. Kunst is als communicatievorm altijd een bindend element in de...
Beschermd dorpsgezicht

Beschermd dorpsgezicht

Beschermd dorpsgezicht Beschermd dorpsgezicht De oude dorpskom van Oldeberkoop, met name het gebied in de omgeving van de kerk, staat als beschermd dorpsgezicht op de lijst van Rijksmonumenten. Naast de gebouwen in de dorpskom staan in het dorp meer karakteristieke...
Pastorie

Pastorie

Pastorie Pastorie Het herenhuis op Willinge Prinsstraat 12 staat in ons dorp bekend als de pastorie. Dat komt omdat het pand lange tijd als pastorie heeft gefungeerd. Het pand is in 1838 als woonhuis gebouwd door Jan Albert Willinge, destijds grietman van...
De Zwaan

De Zwaan

De Zwaan De Zwaan Herberg De Zwaan is, op de kerk na, het oudste pand in ons dorp. Hoe oud het precies is, is niet zeker. De vroegste vermelding dateert in ieder geval van 1720. Heel lang heeft het de functie van herberg gehad. In de tijd dat Oldeberkoop de...
Bonifatiuskerk, historisch middelpunt

Bonifatiuskerk, historisch middelpunt

Bonifatiuskerk, historisch middelpunt Bonifatiuskerk, historisch middelpunt De Bonifatiuskerk behoort tot de oudste kerken van zuidoost Friesland. Het kerkgebouw vormt het historisch middelpunt van het dorp. De kerk werd bij zijn oprichting gewijd aan Bonifatius. In...