Algemene leden (najaars) vergadering

Algemene leden (najaars) vergadering

Algemene leden (najaars) vergadering plaatselijk belang.

De duurzaamheidscommissie heeft de heer coos salome voorzitter van de energiecooperatie “de eendracht” uitgenodigd om te vertellen over het projectplan voor het verduurzamen van de warmte- en energie- voorziening van alle huishoudens in de gemeente oost stellingwerf. Na de ledenvergadering en de pauze zal de heer salome vanaf 21.15 een presentatie geven. Ook als u geen lid ben van het plaatselijk belang bent u welkom.
Datum: 26 oktober 2022Tijd: 20:00Zaal: MFA Mejander

Waar moet ik naartoe?

Wat is er nog meer te doen in Oldeberkoop?