Molenbosch

Molenbosch
Grietman mr. J.A. Willinge liet het Molenbos tussen 1820 en 1830 aanleggen in de romantische Engelse landschapsstijl. Het parkbos, eigendom van Plaatselijk Belang Oldeberkoop, is in de periode 2003 – 2004 opgeknapt. Daarbij bleef de oude stijl en structuur gehandhaafd. Er is achterstallig onderhoud gepleegd. De waterpartijen zijn geschoond en er zijn nieuwe bruggetjes geplaatst. Het noordelijke deel van het Molenbos (Meulebos) is van It Fryske Gea. Een paar mooie lanen met majestueuze beuken geven dit deel extra cachet.

Aan de oostkant van het gebied liggen een paar fraaie wandelroutes. Een daarvan leidt naar de Meulereed op de flank van het beekdal van de Kuunder.

Ten oosten van het Molenbos ligt het Sterrebos een klein bos met een vergelijkbaar karakter. Van daaruit loopt een wandelpad naar de Delleboersterheide.