Zang, Muziek & Toneel

Zang, Muziek & Toneel

Berkoper Popkoor

Het Berkoper Popkoor is opgericht op 1 april 2004. Onder leiding van dirigent Lars Mulder zingt het 40-koppige koor vooral Nederlands- en Engelstalige popsongs. Inmiddels zijn de koorleden het zingen en het bewegen gewend en verzorgen ze swingende en spetterende optredens! Gastoptredens, eigen concerten, theaterconcerten of samenwerken met andere muziekbands: het Berkoper Popkoor is overal voor te vinden. Zo stonden we diverse malen in zalen, in een theater, in een feesttent, in openluchttheaters en zelfs een keer op een platbodem in het water.

Het koor wordt tijdens optredens en repetities begeleid door een combo, bestaande uit een gitarist, een bassist, een drummer, een percussionist en een toetsenist. Het combo heeft een grote toegevoegde waarde voor het Berkoper Popkoor. Samen maken ze er een swingend geheel van.

Op het repertoire staan veelal bekende hits uit vroegere tijden, maar ook hits van recente datum. Van The Beatles tot de Dolly Dots, van Anouk tot Leonard Cohen, van Billy Joel tot Black Eyed Peas. Het repertoire wordt regelmatig ververst. Ook worden bekende nummers zo nu en dan in een nieuw jasje gegoten.

Voor meer informatie: www.berkoperpopkoor.nl

Muziekvereniging Brocante

In Oldeberkoop zijn heel veel muzikanten actief. Brocante is het harmonieorkest van Oldeberkoop, opgericht op 10 april 1996 en dus relatief jong. De vereniging is daarna opgebloeid tot een levendige club met leden van jong tot oud. Sinds 2010 is sprake van muzikale samenwerking met muziekvereniging Oosterwolde. Hierdoor is een orkest ontstaan met een ruime bezetting en met diverse instrumenten.

Elke maandagavond wordt gerepeteerd, wisselend in Oldeberkoop en Oosterwolde. De repetities in Oldeberkoop worden gehouden in MFA MeJander, Willinge Prinsstraat 24. De repetities in Oosterwolde worden gehouden in Rikkingahof, Rikkingahof 1.

De gezamenlijke muziekvereniging is een harmonieorkest en dat betekent dat er een unieke klank ten gehore wordt gebracht. Naast koperblazers en slagwerk is er ook een grote sectie houtblazers en spelen er fluiten mee. In de gemeente Ooststellingwerf is dit het enige harmonieorkest.

Jaarlijks worden concerten georganiseerd, onder andere voor donateurs en bij evenementen. Ook bij persoonlijke gelegenheden, zoals een huwelijksfeest of een jubileum, kan een muzikale bijdrage worden verzorgd.

Zelf ook muziek spelen?
Iedereen die belangstelling heeft kan vrijblijvend langskomen tijdens de repetitie op maandagavond. De vereniging blijft op zoek naar jonge muzikanten, maar ook wanneer je ouder bent en je zin hebt om muziek te maken, of om het muziek maken weer op te pakken, ben je van harte welkom.

Donateurs
Wilt u niet muziek maken, maar wel een bijdrage leveren, dan kunt u donateur worden. Van de donaties worden onder andere nieuwe muziek en muziekinstrumenten aangeschaft.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke Lukkes, telefoon (06) 15 42 74 51, e-mail [email protected]
Op www.muziekverenigingoosterwoldeoldeberkoop.nl is ook meer informatie te vinden.

Toneelvereniging Fryske Krite

De Fryske Krite “Tusken Tsjonger en Linde” is in frysktalige toanielferieniging en hat sa´n 200 stipers en dêrfan binne 10 oant 15 minsken warber op´e planken as spyljend lid. Trije kear yn´t jier binne de útfierings en dat bart altiten sa om en by ein novimber. Fierder besykje wy mei “it ienakterfestival” fan Eaststellingwerf mei te dwaan en sa no en dan besykje wy in geselliche kulturele jûn te organisearjen foar ûs stipers en oaren!

De foarstelling yn novimber bestiet ut in blijspul, skriller of in earnstich stik en lûkt sa´n 300 minsken nei de seal,wer´t de ploech harren optredens hâldt en nei ôfrin altiten dûnsje nei! Wy spilje ek wol op lokaasje,as jo hjir ynteresse foar ha, dan kinne jo kontakt opnimme mei de foarsiter, Auke Drent, (0516) 451 252. Jo binne ek wolkom as stiper of spiler.

Vertaling in het Nederlands:
De Fryske Krite “Tussen Tjonger en Linde” is een Friestalige toneelvereniging en heeft zo’n 200 donateurs. Daarvan zijn er 10 tot 15 mensen op de planken actief als spelend lid. Drie keer in het jaar zijn er uitvoeringen, altijd rond eind november. Verder proberen wij met “het eenakterfestival” van Ooststellingwerf mee te doen. Zo nu en dan proberen wij een gezellige culturele avond te organiseren voor onze donateurs en anderen!

De voorstelling in november bestaat uit een blijspel, thriller of een ernstig stuk. De voorstelling trekt zo’n 300 mensen naar de zaal, waar na afloop ook gedanst kan worden. We spelen ook wel op locatie. Als u hier interesse voor heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter: Auke Drent, (0516) 451 252. Ook u bent welkom als donateur of als speler.  

Gitaarclub Capodastro’s

Gitaarclub De Capodastro’s, een groepje muzikanten, die eens in de twee weken samen spelen voor de fun. We spelen het meest muziek uit onze jeugd en daar onze jeugd niet dezelfde periode was, hebben wij een vrij breed repertoire, maar ook de moderne nummers schuwen wij niet (onder voorwaarde dat we ze zelf leuk vinden).

In 2008 hebben we een eigen geschreven en gecomponeerde CD opgenomen met als titel “Voor elke steen”. De opbrengst van deze cd was voor de restauratie van de ringmuur rond de Bonifatiuskerk in Oldeberkoop.

Onze instrumenten zijn, naast de gitaren, de basgitaar, banjo, bongo’s, congo’s, mondharmonica, ukelele, kazoo, en andere percussie-instrumenten.

Onze groep bestaat uit: Bea Gruppen (Oldeholtpade), Harm Jan Donker (Oldeberkoop), Joke Spin (De Blesse), Joop van den Bent (Zandhuizen) en Hilleke van der Molen (Oldeberkoop).

Zo af en toe en alleen als we het allemaal leuk vinden en allemaal kunnen, treden we op. En dat is niet omdat we zo goed zijn, maar vooral omdat we het gezellig vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Joop van den Bent, telefoon (0561) 43 08 85.

Donna d’Ora

Het koor van Vrouwen van Nu is opgericht op 23 januari 1979. Donna d’Ora telt circa 25 leden, met een leeftijd vanaf ongeveer 40 jaar. De toepasselijke naam Donna d’Ora betekent in het Italiaans Vrouwen van Nu. Het repertoire bestaat uit licht klassiek, volksliedjes, pop en nummers uit de jaren zestig. Het koor zingt driestemming in vele talen.

Het koor verzorgt optredens bij Nieuwjaarsconcerten, doet mee aan Korenfestivals, zingt voor verenigingen en jubilerende leden. Dit alles onder leiding van dirigent Jan Andries Dijkstra, die daarbij het koor begeleidt op piano of keyboard.

Elke dinsdagmiddag is er repetitie van 13.30 tot 15.30 uur in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Singel 8 in Oldeberkoop: een middag vol zang, contacten en gezelligheid. Voor meer informatie over Donna d’Ora kunt u terecht bij: Geesje Hof, telefoonnummer: (0516) 45 14 83.

Toneelvereniging Hoek van Zevenwouden

 “De Hoek van Zevenwouden” (opgericht in 1867), is een bloeiende, zeer actieve, Nederlandstalige toneelvereniging die niet meer is weg te denken uit het dorpsleven van Oldeberkoop.

In 2017 is De Hoek 150 jaar geworden en dit is uitbundig gevierd met diverse activiteiten. Het slotstuk is het openluchtspektakel Berkoop Vol Vuur geweest, waarbij het bescherm dorpsgezicht 5 avonden lang het decor was van een schitterend openluchtspektakel.

De vereniging staat elk jaar in februari klaar om leden, donateurs en andere belangstellenden een avond onvervalste, goede en spraakmakende toneelvoorstellingen te bezorgen.
Daarnaast worden er ook elk jaar in het voorjaar diverse eenakters opgevoerd.
De Hoek speelt verschillende genres waarbij geen regels en wetten gelden. Zij kan het publiek trakteren op kluchten van hoog niveau, maar ook tragikomedies worden niet geschuwd.


Bent u liefhebber van toneel, wilt u zelf wel eens spelen, of wilt u als donateur verzekerd zijn van een persoonlijke uitnodiging voor één van onze toneelavonden, neem dan contact op met onze voorzitter Tessa van Hoof, telefoonnummer 06 – 295 78 339

Onderdukerskoor

Het Onderdukerskoor bestaat uit ongeveer 40 mannelijke koorleden, die vooral liederen zingen uit het shanty-genre. Het is een gelegenheidskoor, dat indertijd is opgericht voor de festiviteiten naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de bevrijding. Het koor zong toen de typische veertiger jaren liedjes uit de tweede wereldoorlog. Later trad het koor op tijdens een grote reünie in het jaar 2000. Daarbij bleek dat er een grote behoefte was bij een aantal mannen in Oldeberkoop om in een koor te zingen, zonder dat dit tot wekelijkse repetities zou leiden.

Er wordt een keer per maand gerepeteerd voor een repertoire dat uit zo’n 80 liederen bestaat in allerlei genres. Het koor zingt vooral voor eigen genoegen en geeft alleen uitvoeringen bij bijzondere gelegenheden en dan vooral voor eigen leden en hun familie. Het koor staat onder de bezielende leiding van de allround musicus Jacobus Lukkes, die met zijn accordeon het koor ook begeleidt.

De repetitieavonden zijn na afloop aanleiding tot een gezellig samenzijn van de koorleden, waarbij de problemen van de dag en van de wereld worden besproken. Iedere mannelijke Oldeberkoper kan toetreden tot het koor. Leeftijd speelt geen rol. Verdere informatie kunt u krijgen bij de secretaris: Jacob Mulder, telefoon: (0516) 45 16 38.