Dorpsleven Oldeberkoop, actief en levendig.

attentHoewel Oldeberkoop een oud en een klein dorp is (ongeveer 1600 inwoners), is het een actief en levendig dorp.

Er is een bloeiend verenigingsleven. Naast de sportverenigingen zijn er, onder meer, diverse muziek-,  toneel- en zangverenigingen.

Kenmerkend voor Oldeberkoop is dat zich niet alleen voor de verenigingen, maar ook voor de andere activiteiten (zoals Open Stal, Ringrijderij, Uutwiek etc.) veel vrijwilligers inzetten.

Er zijn naar verhouding veel voorzieningen in het dorp, zoals een peuterspeelzaal, een basisschool en een sociaal-cultureel centrum. Ook een huisartsenpraktijk en een brandweerpost zijn aanwezig.

Tevens vindt u in Oldeberkoop winkels en andere bedrijven. Zo kunt u bijvoorbeeld voor de dagelijkse boodschappen terecht bij de bakker, slager en supermarkt. De Berkoper Ondernemersvereniging behartigt niet alleen de belangen van haar leden, maar wil ook de leefbaarheid in het dorp bevorderen.

4seizoenenAttractief