Hertenkamp en Koepelbosch

koepelbos_dia_009Eind 2010 is, onder auspiciën van Plaatselijk Belang Oldeberkoop, een commissie ingesteld die als taak had het sterk gedateerde Hertenkamp naast het Koepelbosch te revitaliseren c.q. uit te breiden en opnieuw in te richten.

Tijdens overlegmomenten en brainstormsessies met o.a. Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Friesland ontstonden er ideeën over één groot project waarbij ook het Koepelbosch onderdeel werd van de opdracht.

Na een zorgvuldige voorbereiding heeft dit geresulteerd in een drietal rapporten:

De rapportage van Bureau Noordpeil  (pdf, 14,42 Mb) bestaat uit een visie op de bestaande situatie en een inrichtingsplan voor de toekomst.

In het projectplan van Landschapsbeheer Friesland (pdf, 1,04 Mb) komen de uitvoering, begroting en financiering aan de orde.

Het rapport van Nico Kloppenborg (pdf, 34,1MB) bevat onderzoek, analyse en advies betreffende het Koepelbosch en de Biezejagersbrink.
 

Mocht u na lezing van deze rapportages nog vragen of aanmerkingen dan wel mogelijk interessante ideeën hebben, dan horen wij dat graag.

Namens de projectgroep,
Wim Molenaar, telefoon: (0516) 45 14 13, mobiel: (06) 51 54 77 70, email: wim.molenaar@zonnet.nl

4seizoenenAttractief