Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop

sibo_logo_oud

Over de SIBO

 

De Bonifatiuskerk als beeldbepalend rijksmonument en ontmoetingsplek is van grote waarde voor ons dorp. De kerk is voor de hele dorpsgemeenschap beschikbaar voor kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, uitvoeringen van plaatselijke muziekgroepen, kerstfeest, klassieke concerten onder auspiciën van de stichting Muziek op Stapel en als een van de locaties voor de jaarlijkse kunst- en kijkroute Open Stal. De kerkelijke gemeente is eigenaar van de monumentale dorpskerk maar hij is als het ware van ons allemaal. De kerkelijke gemeente is te klein om de kosten van het onderhoud van dit cultureel erfgoed alleen te dragen. Daarom is de SIBO opgericht. Door als SIBO bij te dragen in de kosten van restauratie en beheer kunnen aanvragen gedaan worden bij subsidieverstrekkers en fondsen. Cofinanciering en draagvlak in het dorp is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van bijdragen uit allerlei landelijke en plaatselijke fondsen.

 sibo wijzerplaat

Een van de eerste acties waar de SIBO zich voor heeft ingezet was de restauratie van de ringmuur. U hebt die ongetwijfeld gezien. En u ziet ook hoe bij het toegangspad een opvallend poortgebouw staat. Dat is een reconstructie naar het voorbeeld van een oude prent van Cornelis Pronk uit 1732. Het opnieuw zichtbaar maken van deze oude poort was een grote wens in het dorp. De SIBO heeft zich hiervoor ingezet. Ook de wijzerplaten op de toren zijn gerestaureerd met steun van de SIBO. Het toegangspad is opnieuw bestraat op de oorspronkelijke manier met karakteristieke gele klinkers. U ziet het resultaat!

 

In 2017 en 2018 zijn de vier steunberen  aan de achterzijde van de kerk gerestaureerd en werd op enkele plekken het voegwerk van de buitenmuren van de kerk hersteld. Ook voor de komende jaren is er op advies van de Monumentenwacht steeds een onderdeel van het gebouw aan de beurt voor restauratie. In 2019 zal de herenbank worden behandeld tegen houtborende insecten. En de bliksemgeleiding zal opnieuw worden vastgezet. 

In 2021 is er groot periodiek onderhoud uitgevoerd aan de kerk. De staat van de kerk was op zich goed maar om het gebouw in een goede conditie te houden blijft regelmatig onderhoud zeer belangrijk.
Aan de buitenzijde van de kerk is er o.a. opnieuw gevoegd en is er op verschillende plekken het dak gerepareerd.
Aan de binnenzijde van de kerk zijn er leuningen geplaatst in de toren en zijn de vloeren daar ook hersteld.
Rondom de kerk is er werk uitgevoerd aan de fundering. Het onderhoud zelf is uitgevoerd door Aannemersbedrijf Houwer-Jansen i.o.v. de Protestantse Gemeente te Olde- en Nijeberkoop. Het werk is uitgevoerd met medewerking van SBKG Noord Nederland (Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen).
Wij zijn erg blij met de steun van onze donateurs.

 

Wilt u ook donateur worden dan kunt u contact met ons opnemen. Dan kan via de mail: sibo@oldeberkoop.nl

U kunt ons ook volgen via Facebook: @StichtingSIBO

 

Het SIBO-bestuur,

Huub Derks, voorzitter

Douwe Sijens, secretaris

Klaas de Jong, penningmeester

Joost Prins, bestuurslid communicatie

sibo kerk

4seizoenenAttractief