Stichting Welzijn op Dorpse Schaal

Stichting Welzijn op Dorpse Schaal (SwoDs) is in 2013 als initiatief ontstaan tijdens de bouw van MFA MeJander. Met deze MultiFunctionele Accommodatie wilde Oldeberkoop een ontmoetingsplek  ontwikkelen met een breed aanbod van activiteiten voor verschillende doelgroepen. 

Welzijn op Dorpse Schaal richtte zich in eerste instantie op het ontwikkelen van activiteiten voor de ouderen in het dorp. Deze activiteiten bleken al snel succesvol:  ondertussen nemen gemiddeld 40 mensen per week deel aan de activiteiten, verspreid over 2 dagen. Vanaf 10 uur wordt na een warm onthaal gezamenlijk koffiegedronken, waarna een activiteit wordt gedaan. Dit loopt zeer uiteen, van beweging, tot creatief, tot muziek en allerlei ander vermaak. Tussen de middag wordt een vers bereide warme maaltijd geserveerd. Daarna is nog voldoende tijd voor gezelligheid, een spelletje, en na de thee mét koekje, gaat iedereen weer naar huis. Deze activiteiten worden begeleid door een groep vrijwilligers, ongeveer 9 personen per dag. De kosten worden zo laag als mogelijk gehouden, momenteel € 7.50 per persoon.  

Inmiddels worden naast de dagactiviteiten ook jeugd- en tieneractiviteiten georganiseerd, is er aandacht voor individueel bezoek bij mensen aan huis en begeleidt zij participatie-werkplekken. 

Gaande weg is SWoDs uitgegroeid tot een centrale spil in Oldeberkoop op het gebied van Welzijn,  met een duidelijke toekomstvisie, namelijk Oldeberkoop als generatiebestendig en zelfredzaam dorp. 

Wilt u meer weten over de stichting, of de dagactiviteiten, tienerwerk of u aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op; dat kan via mail naar welzijnopdorpseschaal@gmail.com, of even bellen naar 06-44382404.

Via Facebook zijn we te volgen met actuele informatie.

foto vppr website oldeberkoop

4seizoenenAttractief