Voetbalvereniging Sport Vereent

elftalIn de annalen van deze op 28 april 1930 opgerichte sportvereniging in Oldeberkoop is de bedenker van deze fraaie symbolische naam niet te achterhalen. Toch verdient hij of zij alle lof. Het idee een sportvereniging op te richten ontstond op een feestavond bij café Tjalma.
Plaatselijke notabelen vonden namelijk dat er in Berkoop te weinig aan sport werd gedaan. Daar moest verandering in komen. De meningen waren verdeeld. De één sprak zijn voorkeur uit voor gymnastiek, terwijl de ander koos voor voetballen of korfballen. Met de zaal van Tjalma was al een soort gymnastieklokaal aanwezig, zodat Sport Vereent als gymclub begonnen is. 

Een verlengstuk van gymnastiek en turnen is de atletiek. Daarvoor had men een stuk land nodig. Al gauw kwam men in die tijd in Oldeberkoop dan terecht bij grootgrondbezitter Willinge Prins. Meneer Ep had inderdaad land genoeg en hij was altijd bereid de helpende hand te bieden als hij de indruk had dat het voor het dorp nuttig was. Het was het begin van het huidige sportveld, vroeger aan de Heerenveenseweg, tegenwoordig aan de Willinge Prinsstraat.

Waar een veld was, kon ook gevoetbald worden. Eén man in Oldeberkoop komt de eer toe betrokken te zijn geweest bij de oprichting van de voetbalclub: textielman Garrit Bouwhuis. Jarenlang was hij dé grote animator bij voetbalvereniging Sport Vereent, een club die dus voortkwam uit de gymnastiekvereniging.

Meer informatie is te vinden op www.vvsportvereent.nl.

4seizoenenAttractief