AED's in Oldeberkoop

aedEen AED (automatische externe defibrillator) kan levensreddend zijn bij een hartstilstand. Het apparaat beoordeelt het hartritme en dient zo mogelijk een elektrische schok toe om het hartritme te herstellen.

Het is belangrijk dat de hulp binnen een aantal minuten wordt gestart. Directe beschikbaarheid kan dus van levensbelang zijn.

In Oldeberkoop zijn drie AED's direct beschikbaar:
- Assurantie-kantoor Brandsma, Oosterwoldseweg 31;
- In de hal van het voormalig Groenekruis-gebouw, Singel 8; 
- In de multifunctionele accomodatie Mejander, Willinge Prinsstraat 24.

De huisartsen van Oldeberkoop en Makkinga hebben ook een AED in de auto.

4seizoenenAttractief