Basisschool De Tjongeling

tjongeling

OBS De Tjongeling, een school midden in het dorp:

 • Onze school is een open huis, waar een ieder zich thuis voelt.
 • Vriendjes en vriendinnetjes uit het dorp zitten met elkaar op school.
 • De leerling staat centraal: we willen eruit halen wat erin zit.
 • Samen met de ouders werkt het team aan de ontwikkeling van ieder kind.
 • Er wordt veel geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
 • De school heeft een professioneel en betrokken team.
 • De school gebruikt moderne methodes, het leerlingvolgsysteem is up to date.
 • Computers en nieuwe digitale borden ondersteunen ons onderwijs.
 • Alle groepen werken met dag- en weektaken om het zelfstandig werken te stimuleren.
 • Er wordt veel tijd gestoken in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
 • Godsdienst- en humanistisch vormende lessen worden aan leerlingen van belangstellende ouders aangeboden.
 • Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de creativiteit van uw kind.
 • Leren en plezier hebben gaan hand in hand op onze school.
 • De school heeft een betrokken oudervereniging en medezeggenschapsraad.
 • Een goed contact en samenwerking met ouders is voor ons van cruciaal belang.
 • Er vinden diverse buitenschoolse activiteiten plaats.
 • Er wordt ruim tijd besteed aan sportactiviteiten en culturele uitstapjes.
 • Op onze website kunt u nog veel meer informatie lezen: www.obsdetjongeling.nl.
 • En ... er wordt nog veel meer gedaan!

OBS De Tjongeling: samen maken we het verschil!

Directeur: Margriet Schreuder-Wijnand
Willlinge Prinsstraat 16
8421 PE Oldeberkoop
Telefoon: (0516) 45 16 36 / (06) 51 23 46 80
E-mail: directie@obsdetjongeling.nl

4seizoenenAttractief