Steunpunt Vrijwillige Inzet

In samenwerking met verenigingen en vrijwilligersorganisaties probeert Steunpunt Vrijwillige Inzet het vrijwilligerswerk te versterken door vraag en aanbod rondom vrijwilligerswerk in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen. Aan de hand van wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger worden passende vrijwilligersactiviteiten gezocht en aangeboden.

Waarvoor kunt u bij Steunpunt Vrijwillige Inzet terecht?
  • Inzage in de vrijwilligersvacatures;
  • Ondersteuning bij het vinden van passend / flexibel vrijwilligerswerk;
  • Informatie over rechten en plichten van vrijwilligers;
  • Ook kunt u bij ons terecht met ideeën en vragen betreffende het vrijwilligerswerk.
Betrokkenheid bij vrijwilligerswerk is voor veel mensen een leuke manier om andere mensen te leren kennen en/of een bijdrage te leveren aan een prettige leefomgeving.

Mensen die vrijwilligerswerk zoeken of organisaties die vrijwilligers zoeken kunnen terecht bij ons kantoor in Oosterwolde: De Kompaan, Moskampweg 3-5, telefoon (0516) 56 72 38. Het kantoor is elke dinsdag, woensdag en donderdag geopend van 8.30 tot 16.30 uur.

4seizoenenAttractief