Stellingwarver Schrieversronte

Stellingwarver Schrieversronte
De Stellingwarver Schrieversronte is het belangrijkste instituut voor taal, literatuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van de Stellingwerven. De Stellingwerven vormen het gebied van zuidoost Friesland waar men vanouds het Stellingwarfs spreekt, een vorm van Nedersaksisch. Het is dus geen Fries en geen Drents. Het gebied omvat de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Sinds de oprichting in 1972 werkt ze aan de opbouw van een eigen documentatiecentrum. Het zwaartepunt in deze collectie ligt op het terrein van de Stellingwarver taal- en letterkunde. In principe wordt alles wat in of over het Stellingwarfs is geschreven bewaard. Daarnaast geeft de Stellingwarver Schrieversronte boeken in het Stellingwarfs uit en 6 keer per jaar verschijnt het tijdschrift De Ovend.

Adres

De Stellingwarver Schrieversronte is gevestigd aan de Willinge Prinsstraat 10. Voor meer informatie: telefoon (0516) 45 11 08 of www.stellingwarfs.nl.