HSV De Rietvoorn

HSV De Rietvoorn

Hengelsportvereniging De Rietvoorn is opgericht op 29 Mei 1945. De doelstellingen zijn:

het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
het beschermen en verbeteren van de visstand;
in het algemeen het behartigen van de belangen van de sportvissers en in het bijzonder die van de bij de vereniging aangesloten leden.

Voor de meer dan 100 seniorleden en een 30-tal jeugdvissers worden gedurende het visseizoen diverse activiteiten georganiseerd, o.a.:

een tiental viswedstrijden voor de seniorencompetitie;
twee koppelwedstrijden;
de zomeravondcompetitie (4 woensdagavonden in mei/juni);
twee jeugdwedstrijden waarvan de beste vijf vissers (gerekend over beide wedstrijden) aan de Jeugd Ooststellingwerfcup mogen meedoen;
de Familie-Visdag: een dag voor leden met hun echtgenotes, kinderen of aanhang, waarbij gezelligheid voorop staat en de vangsten ondergeschikt zijn (tijdens de laatst gehouden visdag 2006 werd het vissen onderbroken door een uitgebreide barbeque);
eens per drie tot vier jaar een viscursus voor de jeugd.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Jurjen van Dijk, tel: (0516) 45 18 64 (ledenadministratie).
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Albert de Vries, tel: (0516) 4517 28 (secretaris).

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij:

Jurjen van Dijk
tel: (0516) 45 18 64 (ledenadministratie)

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met:
Albert de Vries
tel: (0516) 4517 28 (secretaris).