De Zwaan

De Zwaan
Herberg De Zwaan is, op de kerk na, het oudste pand in ons dorp. Hoe oud het precies is, is niet zeker. De vroegste vermelding dateert in ieder geval van 1720. Heel lang heeft het de functie van herberg gehad. In de tijd dat Oldeberkoop de hoofdplaats van de gemeente was, werd door het Grietenijbestuur in deze herberg vergaderd. Ook is het jaren in gebruik geweest als bakkerij. Het deftige pand herbergt nu Rosa Rugosa met een grote collectie Zweedse woonartikelen.

Als u de winkel binnengaat, ziet u dat de sporen uit het verleden nog duidelijk zichtbaar zijn. In het voorste gedeelte zijn de muren nog betegeld met oude witjes. Ook de schouw en bedstedes zijn behouden gebleven. In de kamer erachter vindt u nog een oude put.