Stuttebosch

Stuttebosch
Ten oosten van Oldeberkoop ligt het Stuttebosch dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het is bereikbaar vanaf de Bovenweg en de Bekhofschans. Het bos kent een grote afwisseling met divers loofhout en naaldhout waarin zowel jonge als oude bomen staan. Daarin nestelen onder andere de havik en de buizerd.

Tot het gebied behoort ook schraalgrasland. Een waar juweel waarin gevlekte orchis, brede orchis, heidekartelblad, kale jonker en Spaanse ruiter groeien.

Er ligt tevens een heruitgegraven meander van de Lende. Al met al een fraai stukje beekdallandschap.