Koepelbosch

Koepelbosch
Ten zuiden van Oldeberkoop ligt het Koepelbosch, het grootste parkbos in de directe omgeving. Dit door Staatsbosbeheer aangeschafte bos is rond 1825 aangelegd in opdracht van grietman mr. J.A. Willinge.

Bij de ingang bevindt zich een Hertenkamp, waarin naast damherten ook geitjes en diverse hoenders vrij rondlopen. Ook zijn er diverse speelobjecten voor kinderen. Het parkbos kent veel wandelpaden, die onder andere langs een vijverpartij en afwisselende houtopstanden met een rijke onderbegroeiing lopen. Knoestige eiken en statige beuken markeren de routes.

Het Koepelbosch is in 2013 – 2015 opgeknapt. Daarbij is geprobeerd de oorspronkelijke stijl zoveel mogelijk te handhaven. Het achterste deel, het Reigerbos, heeft een meer natuurlijk karakter. Van daaruit heeft men een fraai uitzicht over het beekdal van de Lende, De Batten genaamd.

De Batten

De Batten is een fraai onderdeel van het langgerekte beekdallandschap van de Lende. Het gebied van Staatsbosbeheer is toegangkelijk van 1 juli tot 1 maart en bereikbaar vanuit het Reigerbos achter het Koepelbosch. In het drassige, bloemrijke grasland komen onder andere holpiijp, moeraskartelblad en gevlekte orchis voor. De otter heeft er zijn domein gevonden in de Lende. Bij de Battenbrug wordt hij regelmatig gesignaleerd.