Kerstknutselen

Cafe van MfA Willinge Prinsstraat 24, Oldeberkoop

Welzijn op dorpse schaal organiseert kerstknutselen in MFA