Beschermd dorpsgezicht

Beschermd dorpsgezicht

Beschermd dorpsgezicht Beschermd dorpsgezicht De oude dorpskom van Oldeberkoop, met name het gebied in de omgeving van de kerk, staat als beschermd dorpsgezicht op de lijst van Rijksmonumenten. Naast de gebouwen in de dorpskom staan in het dorp meer karakteristieke...
Pastorie

Pastorie

Pastorie Pastorie Het herenhuis op Willinge Prinsstraat 12 staat in ons dorp bekend als de pastorie. Dat komt omdat het pand lange tijd als pastorie heeft gefungeerd. Het pand is in 1838 als woonhuis gebouwd door Jan Albert Willinge, destijds grietman van...
De Zwaan

De Zwaan

De Zwaan De Zwaan Herberg De Zwaan is, op de kerk na, het oudste pand in ons dorp. Hoe oud het precies is, is niet zeker. De vroegste vermelding dateert in ieder geval van 1720. Heel lang heeft het de functie van herberg gehad. In de tijd dat Oldeberkoop de...
Bonifatiuskerk, historisch middelpunt

Bonifatiuskerk, historisch middelpunt

Bonifatiuskerk, historisch middelpunt Bonifatiuskerk, historisch middelpunt De Bonifatiuskerk behoort tot de oudste kerken van zuidoost Friesland. Het kerkgebouw vormt het historisch middelpunt van het dorp. De kerk werd bij zijn oprichting gewijd aan Bonifatius. In...