Stuttebosch

Stuttebosch

Stuttebosch Stuttebosch Ten oosten van Oldeberkoop ligt het Stuttebosch dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het is bereikbaar vanaf de Bovenweg en de Bekhofschans. Het bos kent een grote afwisseling met divers loofhout en naaldhout waarin zowel jonge als oude...
Sterrebos

Sterrebos

Sterrebos Sterrebos Dit is het kleinste bos van Oldeberkoop. Het ligt aan de noordkant van het dorp en het grenst aan het Molenbosch. Via de parkeerplaats bij het sportpark en via Dierenboerderij Vredewoud kunt u dit bos bereiken. Meer Natuur... Stuttebosch Sterrebos...
Molenbosch

Molenbosch

Molenbosch Molenbosch Grietman mr. J.A. Willinge liet het Molenbos tussen 1820 en 1830 aanleggen in de romantische Engelse landschapsstijl. Het parkbos, eigendom van Plaatselijk Belang Oldeberkoop, is in de periode 2003 – 2004 opgeknapt. Daarbij bleef de oude stijl en...
Koepelbosch

Koepelbosch

Koepelbosch Koepelbosch Ten zuiden van Oldeberkoop ligt het Koepelbosch, het grootste parkbos in de directe omgeving. Dit door Staatsbosbeheer aangeschafte bos is rond 1825 aangelegd in opdracht van grietman mr. J.A. Willinge. Bij de ingang bevindt zich een...
Delleboersterheide

Delleboersterheide

Delleboersterheide Delleboersterheide Goed bereikbaar vanaf de weg Oldeberkoop-Makkinga ligt de Delleboersterheide, een 195 hectare groot beekdallandschap van It Fryske Gea. Tot het gebied behoren ook De Hoorn en de Catspoele. Op het heideterrein groeien struikheide,...