Notaris Geke Smeenk: De status kan me gestolen worden.

Notaris Geke Smeenk: De status kan me gestolen worden.

Ik hou van ondernemen.

Het moet niet eenvoudig geweest zijn voor onze jonge notaris Geke Smeenk om een oude rot in het vak, een Oldeberkoper in hart en nieren, als Simon ter Heide als notaris op te volgen. Als je dan ook nog vrouw bent en jong, sta je in de wereld van het notariaat al meteen met 2-0 achter. Geen enkele reden voor Geke Smeenk om niet volledig en zonder schroom met twee rechter handen het werk van Simon voort te zetten en uit te breiden.

Toen Geke zestien was besloten haar ouders hun boerenbedrijf van Lochem naar Makkinga te verplaatsen. Geke moest haar vrienden van de middelbare school achter laten en deze beweging van haar ouders was zo tegen haar zin, dat ze besloot nooit meer iets met het boerenbedrijf te maken te willen hebben. Ze begon na haar middelbare school een studie ruimtelijke ordening, planologie.

Daar merkte ze echter al gauw dat daar haar hart niet lag. Waar in deze studie de een de kleur rood en de ander de kleur groen prefereert voelde zij zelf een sterke neiging naar de objectiviteit van het vak van rechten. Daar zijn de dingen wat ze zijn. Daar voelde ze zich thuis.

Ze volgde de studie rechten in Groningen, gevolgd door de opleiding notarieel recht en na haar studie begon ze haar carrière als kandidaat notaris in de praktijk van De Werven Netwerk Notarissen in Oosterwolde. Samen met collega Ytje de Kroon bestiert zij sinds kort de maatschap met kantoren in Oosterwolde, Wolvega en Oldeberkoop. Met een ondersteunende staf van 12 mensen en een groot netwerk van specialisten vanuit de kennisorganisatie Netwerk Notarissen richten ze zich op de juridische en notariële inrichting van onze omgeving.

Hoe kan een praktijk als die van jullie, waar momenteel slechts 2 notarissen werkzaamzijn, met een diversiteit aan klanten en opdrachten zo’n groot gebied bedienen?

Geke:”Dat kunnen we zo goed door onderdeel te zijn van een ondersteunende organisatie, die naast een uitgebreide kennis van het vak diverse specialismen uitwisselt, de kwaliteit op elk gebied van het vak bewaakt en door het organiseren van symposia en cursussen de noodzakelijke bijscholing coördineert. De meerwaarde van aansluiting bij Netwerk Notarissen, is bovendien een landelijke oriëntatie op alle nieuws, nieuw wetten en verordeningen en daarbij op de man/vrouw gerichte verdiepingscursussen, die er voor zorg dragen, dat elke opdracht optimaal en naar de laatste wetenswaardigheden uitgevoerd kan worden.”

Wat maakt het vak van notaris zo aantrekkelijk voor je. Is het ook niet gedeeltelijk de status, die je als notaris geniet in een gemeenschap. Geke:”De status kan me gestolen worden. Ik geniet van het ondernemen en dan alle aspecten van het ondernemen. Er voor zorgdragen dat je bedrijf op en top functioneert, dat je je zaken op orde hebt, administratief en qua kennis. Dat je samen met je staf de dingen zodanig organiseert, dat ieder zijn werk kan doen naar eigen talent en dat je op zo’n manier je klanten optimaal kunt helpen.”

Wat vind je van de ontwikkelingen in de markt, waarbij sommige stukken die je vroeger alleen bij de notaris kon verkrijgen te koop zijn bij bijvoorbeeld een zaak als de Hema

“Ja dat kan naast een praktische kant ook een gevaarlijk kant hebben. Wij zijn als notaris begaan met de klant. We verdiepen ons in de situatie van de klant . Dat kan je van een Hema niet verwachten. Dat kan betekenen dat de klanten niet genoeg beschermd worden tegen onvoorziene gevolgen. Daar moeten we voor waken.”

Het beroep van notaris ligt de laatste tijd nogal onder vuur. De toegenomen concurrentie als gevolg van de vrijgegeven tarieven en de slappe economie zou de beroepsgroep in de verleiding brengen om via ‘deals’ te overleven. Wat is je mening ten aanzien van dit onderwerp 

“Ik vind het geweldig belangrijk dat de ethische peilers van het vak niet mogen worden blootgesteld aan de vrije markteconomie. Een notaris moet onafhankelijk functioneren. De beroepsgroep is dan ook continu bezig met toezicht op de regels, onder meer met een eigen kwaliteitssysteem. Dat is ook één van de voordelen van onze aansluiting bij Netwerk Notarissen. Dat is toch een vorm van garantie voor kwaliteit.”

Je noemde de 2-0 achterstand, die vrouwen hebben in het notariaat. Is dat nog steeds zo.

“Je moest je vroeger als vrouw in deze mannenwereld twee maal zo hard bewijzen. Klanten namen graag adviezen aan van de oudere en wijzere mannen en als jonge vrouw heb je dus twee handicaps. Er zijn echter ook situaties, waarbij het juist een voordeel lijkt vrouw te zijn in deze wereld. Het komt zelfs vaker voor dat mensen naar een vrouw vragen. Net zoals bij de artsen/specialisten zijn de vrouwen bovendien in ons vak in opmars. Het probleem blijft dat vrouwen nog steeds vaak niet voor full time banen gaan. Maar ook dat gegeven zie ik wel veranderen. Ik geniet in ieder geval uit volle teugen van mijn vak en waar ik dat in het begin misschien wel eens voelde heb ik momenteel geen enkele last meer van het feit, dat ik een vrouw ben.“

Je wilde het boeren bedrijf vaarwel zeggen en trouwde toch met een boer. Hoe zit dat.

“Ik werd gewoon verliefd. Misschien kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan. En eerlijk gezegd, levert het feit, dat mijn man boer is het grote voordeel op, dat ik deze drukke baan in alle rust kan uitoefenen. Mijn man is altijd aanwezig voor ons vijfjarig zoontje. Dat is een heerlijk idee. Ik had me niet beter kunnen wensen.

Tekst: Mara Eijsbouts
Foto: Nadine de Ruiter

Bezoekadres

Venekoterweg 46
8431 HH Oosterwolde (Fr)